INSAT-3DS: Przyszłość prognoz pogody i monitoringu klęsk żywiołowych w Indiach

Indyjska Agencja Kosmiczna, Indian Space Research Organisation (ISRO), przygotowuje się do wystrzelenia satelity INSAT-3DS, co stanowi znaczący kamień milowy w zdolnościach meteorologicznych kraju. Dzięki finansowaniu Ministerstwa Nauk o Ziemi (MoES), ta misja ma na celu poprawę prognoz pogody i systemów ostrzegania przed klęskami.

Start przewidziany jest na 17 lutego 2024 roku z Centrum Kosmicznego Satisha Dhawana (SDSC-SHAR) w Sriharikocie. INSAT-3DS dołączy do floty indyjskich satelitów meteorologicznych trzeciej generacji na orbicie geostacjonarnej, obok działających już satelitów INSAT-3D i INSAT-3DR.

INSAT-3DS został zaprojektowany w celu poprawy obserwacji meteorologicznych poprzez monitorowanie powierzchni lądowych i oceanicznych. To z kolei umożliwi dokładną analizę danych meteorologicznych, przyczyniając się do prognoz pogody i zarządzania klęskami. Krajowy przemysł kosmiczny Indii odegrał znaczącą rolę w budowie tego zaawansowanego satelity, podkreślając wzrastającą niezależność Indii w technologii kosmicznej.

INSAT-3DS ma wiele celów w dziedzinie monitorowania środowiska i bezpieczeństwa. Umożliwi on monitorowanie powierzchni Ziemi i przeprowadzanie obserwacji oceanicznych w różnych kanałach spektralnych, dostarczając istotnych informacji do analiz meteorologicznych. Dodatkowo, satelita będzie zbierał i rozpowszechniał dane, korzystając z platform do gromadzenia danych (DCPs) i poszerzając zdolności w zakresie pozyskiwania informacji. Ponadto, oferować będzie satelitarne usługi poszukiwawczo-ratownicze, przyczyniając się do działań ratowniczych w sytuacjach awaryjnych.

Departamenty podlegające MoES, w tym Departament Meteorologii Indii (IMD) i Indyjski Instytut Meteorologii Tropikalnej (IITM), oraz inne instytucje będą korzystać z danych dostarczanych przez INSAT-3DS. Te agencje oczekują, że zaawansowane możliwości satelity znacząco poprawią prognozy pogody i usługi meteorologiczne.

Podsumowując, satelita INSAT-3DS stanowi istotny krok naprzód w zakresie możliwości meteorologicznych Indii. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i wkładowi w prognozowanie pogody oraz zarządzanie klęskami, ta misja stanowi wyraz zaangażowania Indii w wykorzystywanie technologii kosmicznej dla dobra swoich obywateli i globalnej społeczności.

FAQ:

1. Jakim celem jest INSAT-3DS?
Satelita INSAT-3DS ma na celu poprawę prognoz pogody i systemów ostrzegania przed klęskami w Indiach.

2. Kiedy planowany jest start satelity INSAT-3DS?
Start satelity INSAT-3DS planowany jest na 17 lutego 2024 roku.

3. Skąd ma zostać wystrzelony satelita INSAT-3DS?
Satelita ma zostać wystrzelony z Centrum Kosmicznego Satisha Dhawana (SDSC-SHAR) w Sriharikocie, Indiach.

4. Co będzie monitorował satelita INSAT-3DS?
Satelita INSAT-3DS będzie monitorować powierzchnie lądowe i oceaniczne w celu poprawy obserwacji meteorologicznych.

5. W jaki sposób INSAT-3DS przyczyni się do analizy meteorologicznej?
Zbierając i rozpowszechniając dane, INSAT-3DS przyczyni się do dokładnej analizy danych meteorologicznych, co pomoże poprawić prognozy pogody i zarządzanie klęskami.

6. Kto skorzysta z danych dostarczanych przez INSAT-3DS?
Departamenty podlegające Ministerstwu Nauk o Ziemi, takie jak Departament Meteorologii Indii (IMD) i Indyjski Instytut Meteorologii Tropikalnej (IITM), będą korzystać z danych dostarczanych przez INSAT-3DS.

7. Jakie inne usługi oferuje INSAT-3DS?
Oprócz analizy meteorologicznej, satelita oferuje także satelitarne usługi poszukiwawczo-ratownicze, przyczyniając się do działań ratowniczych w sytuacjach awaryjnych.

Definicje:

1. INSAT-3DS: INSAT-3DS to satelita meteorologiczny rozwinięty przez indyjską Agencję Kosmiczną, Indian Space Research Organisation (ISRO), mający na celu poprawę prognoz pogody i systemów ostrzegania przed klęskami.

2. Meteorologiczny: Odwołujący się do gałęzi nauki zajmującej się procesami i zjawiskami atmosferycznymi, w szczególności pogodą i klimatem.

3. Orbita geostacjonarna: Okrągła orbita wokół Ziemi, na której satelita pozostaje w stałej pozycji nad określonym punktem na równiku.

4. Platformy do gromadzenia danych (DCPs): Urządzenia zbierające i transmitujące dane środowiskowe z odległych miejsc, często używane w celach badawczych i monitorowania.

5. Działania ratownicze w sytuacjach awaryjnych: Działania podjęte w celu złagodzenia skutków sytuacji awaryjnych i klęsk żywiołowych, często obejmujące operacje ratunkowe i pomocowe.

Sugerowane linki powiązane:
– Oficjalna strona internetowa ISRO
– Oficjalna strona Ministerstwa Nauk o Ziemi
– Oficjalna strona Departamentu Meteorologii Indii (IMD)
– Oficjalna strona Indyjskiego Instytutu Meteorologii Tropikalnej (IITM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *