Các cơ sở chăm sóc sức khỏe bị tàn phá trong cuộc xung đột Gaza

Trong suốt cuộc chiến giữa Israel và Hamas, các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Gaza đã bị tàn phá và hủy hoại nghiêm trọng, theo một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Yale. Nghiên cứu cho thấy bệnh viện và các công trình chăm sóc sức khỏe khác bị hư hại theo tỷ lệ tương tự như các công trình khác, cho thấy sự bất chấp đối với tình trạng được bảo vệ của chúng dưới quyền quốc tế. Các kết quả cho thấy lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tấn công vào các cơ sở này.

Cuộc xung đột đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo vô tiền khoáng hậu tại Gaza, với Liên Hợp Quốc ước tính 85% dân số, khoảng 1,9 triệu người đã bị di tản. Bộ Y tế Gaza đã báo cáo hơn 28.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi Tổ Chức Human Rights Watch đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể vi phạm luật pháp.

Sử dụng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu từ các nguồn khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xác định sự hủy hoại của hơn 167.000 tòa nhà trong tháng đầu của cuộc xung đột. Trong số đó, có 9% là các cơ sở chăm sóc sức khỏe bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn. Điều này đã làm suy yếu hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Gaza, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp chăm sóc y tế cần thiết cho dân số.

Pháp luật nhân đạo quốc tế cấm rõ ràng các cuộc tấn công vào bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhưng các hành động này dường như đã bị bỏ qua trong cuộc xung đột. IDF đã tuyên bố rằng Hamas đang sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự, khiến chúng trở thành mục tiêu hợp pháp. Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa các hoạt động quân sự này và việc sử dụng hầm đường hầm dưới bệnh viện đã được tranh luận.

Việc phá hủy các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Gaza đã gây ra hậu quả tồi tệ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của khu vực này. Các bác sĩ đã cảnh báo về việc không còn không gian đủ, thiếu thiết bị y tế cần thiết và việc tiếp cận nước sạch bị ảnh hưởng. Việc phá hủy liên tục bệnh viện và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe gây ra những thách thức dài hạn trong việc cung cấp chăm sóc y tế cần thiết cho dân số.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi tất cả các bên tham gia tôn trọng và bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh nghĩa vụ của họ theo pháp luật nhân đạo quốc tế. Một ủy ban độc lập của Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm bằng chứng về các tội ác chiến tranh có thể đã được các bên phạm phải trong cuộc xung đột.

Trong khi cuộc xung đột tiếp diễn, tác động tàn phá đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza vẫn là một vấn đề cấp bách. Hành động ngay lập tức cần phải được thực hiện để xây dựng và khôi phục các cơ sở quan trọng này và đảm bảo sự tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng cho dân số bị ảnh hưởng.

Các câu hỏi thường gặp:

1. Nghiên cứu nào của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Yale đã tiết lộ về tình trạng các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas?
Nghiên cứu đã cho thấy bệnh viện và các công trình chăm sóc sức khỏe khác tại Gaza đã bị hư hại theo tỷ lệ tương tự như các công trình khác, cho thấy sự bất chấp đối với tình trạng được bảo vệ của chúng dưới quyền quốc tế.

2. Ai chịu trách nhiệm về sự hủy hoại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza?
Các nhà nghiên cứu cho rằng IDF đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tấn công vào các cơ sở này.

3. Ước tính số người di tản trong Gaza do cuộc xung đột?
Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu người, tương đương 85% dân số, đã bị di tản.

4. Bao nhiêu cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Gaza bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn trong cuộc xung đột?
Trong số hơn 167.000 tòa nhà bị hư hỏng trong cuộc xung đột, có 9% là các cơ sở chăm sóc sức khỏe, như được xác định bằng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

5. Những hậu quả nào mà sự phá hủy các cơ sở chăm sóc sức khỏe gây ra đối với hệ thống sức khỏe của Gaza?
Sự phá hủy dẫn đến sự suy yếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Gaza, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng chăm sóc y tế cần thiết cho dân số. Điều này đã dẫn đến không gian hạn chế, thiếu các nguồn cung cấp y tế cần thiết, tiếp cận nước sạch bị ảnh hưởng và các thách thức khác.

6. Pháp luật nhân đạo quốc tế nói gì về cuộc tấn công vào bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe?
Pháp luật nhân đạo quốc tế cấm rõ ràng các cuộc tấn công vào bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

7. Tại sao IDF tuyên bố rằng các bệnh viện là mục tiêu hợp pháp?
IDF tuyên bố rằng Hamas đang sử dụng các bệnh viện cho mục đích quân sự, làm cho chúng trở thành mục tiêu hợp pháp. Tuy nhiên, việc hợp pháp của các hoạt động quân sự này và việc sử dụng hầm đường hầm dưới bệnh viện vẫn đang bị tranh luận.

8. Đã có những biện pháp nào để đối phó với các tội ác chiến tranh có thể đã được phạm phải trong cuộc xung đột?
Một ủy ban độc lập của Liên Hợp Quốc đang tập hợp bằng chứng về các tội ác chiến tranh có thể đã được các bên phạm phải trong cuộc xung đột.

9. WHO có quan điểm gì về việc bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong cuộc xung đột?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi tất cả các bên tham gia tôn trọng và bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh nghĩa vụ của họ theo pháp luật nhân đạo quốc tế.

10. Cần có những biện pháp ngay lập tức để đối phó với tác động lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza?
Cần có hành động ngay lập tức để xây dựng và khôi phục các cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng ở Gaza để đảm bảo sự tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng cho dân số bị ảnh hưởng.

Định nghĩa:
– Luật nhân đạo quốc tế: Bộ quy tắc nhằm hạn chế tác động của xung đột vũ trang và bảo vệ những người không tham gia vào cuộc chiến, bao gồm dân thường và nhân viên y tế.
– Hamas: Tổ chức chính trị và quân sự Palestine hoạt động ở Dải Gaza.
– IDF: Lực lượng Quốc phòng Israel, lực lượng quân đội của Nhà nước Israel.
– Liên Hợp Quố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *